Show articles 31-40 of total 41
[Portraits] [Abr. Lundquist & Co]

[Portraits] [Abr. Lundquist & Co]

Sveriges regenter under Lutherska tidehvarfvet (..).

Price: EUR 52,50
[Portraits] Howitt, William / Hayter, George / Saunders, John

[Portraits] Howitt, William / Hayter, George / Saunders, John

[Scarce folio edition of] Saunder´s portraits and memoirs of eminent living political reformers (..).

Price: EUR 367,50
[Portraits] Salmson, A. J.

[Portraits] Salmson, A. J.

Konung Gustaf III och hans samtida regenter. Historisk teckning med åtföljande porträtter, lithografierade af A. J. Salmson.

Price: EUR 63,00
[Portraits] Sandberg, J G.

[Portraits] Sandberg, J G.

Galleri af utmärkta svenska lärde witterhetsidkare och konstnärer från Gustaf I:s till närvarande tid målade eller ritade af J.G. Sandberg lithografierade af J. E. Cardon.

Price: EUR 94,50
[Spain] Celliez, Mlle A.

[Spain] Celliez, Mlle A.

Les Reines D´Espagne. Suivies des reines de Portugal par Mlle A. Celliez auteur des Reines De France, des Reines D´Angleterre et des Saintes de France.

Price: EUR 84,00
[Theater] Bellander, Gustaf

[Theater] Bellander, Gustaf

Teater Galleri tecknadt af Gustaf B...r.

Price: EUR 126,00
Dahlström, C. A.

Dahlström, C. A.

Teckningar ur hvardagslifvet af C. A. Dahlström med text af Norna Gäst [and] Stockholm. Teckningar af C. A. Dahlström med text af Norna Gäst [and] Teckningar ur Svenska Folklifvet af C. A. Dahlström. Med text af Norna Gäst.

Price: EUR 157,50
Dardel, Fritz von

Dardel, Fritz von

Ett besök uti Malmö Läger

Price: EUR 252,00
Eskil

Eskil

Salongs-Astronomi.

Price: EUR 31,50
Kjellberg & Åström (publisher)

Kjellberg & Åström (publisher)

Svenska Industriens Män. 1:sta Serien.

Price: EUR 218,30
Show articles 31-40 of total 41