Show articles 11-20 of total 21
[Illustrated books] Salmson, A. J. (publisher) / Flodin, Sigfrid (publisher)

[Illustrated books] Salmson, A. J. (publisher) / Flodin, Sigfrid (publisher)

Litografiskt Allehanda. Album för svensk konst.

Price: EUR 199,50
[Pennsylvania local history]

[Pennsylvania local history]

History of Bedford, Somerset and Fulton Counties, Pennsylvania. With illustrations and biographical sketches of some of its pioneers and prominent men.

Price: EUR 262,50
[Periodical] Cronholm, B.

[Periodical] Cronholm, B.

Portföljen. Tidskrift för salongen. Redigerad och utgifven af B. Cronholm. Årgången 1856.

Price: EUR 52,50
[Plate book]

[Plate book]

Lithografiskt Album. Illustrerad månadsskrift för familjer [And] Litografiskt Album. Portfölj för salongsbordet.

Price: EUR 94,50
[Plate book] Flodin, Sigfrid (publisher).

[Plate book] Flodin, Sigfrid (publisher).

Litografiskt Allehanda. Tredje Årgången 1863.

Price: EUR 52,50
[Plate book] Payne, A. H (engraver); Nybom, J;  Mellin, G. H; Carlén J. G; Ridderstad, C. F; Jolin, J; Odd, Orvar; Albano; Wilhelmina. m. fl.

[Plate book] Payne, A. H (engraver); Nybom, J; Mellin, G. H; Carlén J. G; Ridderstad, C. F; Jolin, J; Odd, Orvar; Albano; Wilhelmina. m. fl.

Album för skön konst. Samling af interessanta och utsökta genrestycken i stålstick; med omvexlande poetisk och prosaisk text (...) Första bandet.

Price: EUR 157,50
[Plate book] Payne, A. H.

[Plate book] Payne, A. H.

Album för skön konst. Tredje serien. Innehållande ett urval af stålgravyrer efter taflor af till större delen nyare konstnärer. Jemte upplysande text.

Price: EUR 126,00
[Plate book]Hamilton. Hugo

[Plate book]Hamilton. Hugo

Teckningar ur Skandinaviens äldre historia D. D. K. K. H. H. Sveriges och Norriges Arffurstar Carl Gustaf och Oscar i underdånighet tillägnade af Hugo Hamilton.

Price: EUR 210,00
[Plates] [Mörner, Hjalmar]

[Plates] [Mörner, Hjalmar]

Il carnevale di Roma.

Price: EUR 840,00
Flodin, J. J. (publisher).

Flodin, J. J. (publisher).

Arne. Historisk och romantisk kalender för år 1855. Med bidrag af förf. till "Sjöjungfruns sagor", Suneson N-g, Wilhelmina, Basile Alexandri, m. fl.

Price: EUR 31,50
Show articles 11-20 of total 21