Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Miscellany

Show articles 11-20 of total 33
[History] Bredow, G. G.

[History] Bredow, G. G.

Berättelser ur allmänna historien af G. G. Bredow. Andra svenska upplagan, ny öfversättning från 12.te tyska originalupplagan af Gustaf Thomée. [Part 1-4]

Price: EUR 63,00
[History] E¤¤¤ [Prinsessan Eugenie]

[History] E¤¤¤ [Prinsessan Eugenie]

Svenska prinsessor. Korta biografiska teckningar af E¤¤¤. Med förf:nans nådiga tillåtelse öfvers. fr. franska originalet. (Behållningen går till Malmqvistska uppfostringsanstalten i Stockholm).

Price: EUR 52,50
[History] Graevii, Johannis Graevii

[History] Graevii, Johannis Graevii

Justini historiae philippicae (..).

Price: EUR 210,00
[Leporello album]

[Leporello album]

New album of views Montrose & District.

Price: EUR 31,50
[Lithographic printing stone]

[Lithographic printing stone]

[The stone is blank]

Price: EUR 315,00
[Ordinance/ Förordning]

[Ordinance/ Förordning]

Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar=Collegii circulaire-bref till samtelige konungens befattningshafvande, angående chartors och handlingars utlånande, ifrån province Landtmäteri=Contoiren.

Price: EUR 52,50
[Pop up figure, bookmark style]

[Pop up figure, bookmark style]

Late 19th. century.

Price: EUR 126,00
[Shipping fees] Bildt, Gillis / Bratt, J. F.

[Shipping fees] Bildt, Gillis / Bratt, J. F.

Kungörelse. (..) Taxa för genomfart af Stockholms sluss att tjena till efterrättelse från och med 1873 års början till slutet af år 1877.

Price: EUR 52,50
[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

Taxa hwarefter kokhus penningarne af alla swenska inom riket seglande fartyg och kajut-båtar, som ifrån Saltsjösidan til staden ankomma och antingen förbi Blockhus-Udden eller Södertelge canal passera, skola erläggas, (.....).

Price: EUR 42,00
Show articles 11-20 of total 33