Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Miscellany

Show articles 21-30 of total 44
[Napoleon] Las Casa´s

[Napoleon] Las Casa´s

Grundreglor och tankar af fången på S:t Helena. Manuskript funnit ibland Las Casa´s papper. Öfversättning.

Price: EUR 94,50
[Ordinance/ Förordning]

[Ordinance/ Förordning]

Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar=Collegii circulaire-bref till samtelige konungens befattningshafvande, angående chartors och handlingars utlånande, ifrån province Landtmäteri=Contoiren.

Price: EUR 52,50
[Painting] Carpelan, Wilhelm Maximilian

[Painting] Carpelan, Wilhelm Maximilian

Förkortad blir den långa dag. No. 22.

Price: EUR 94,50
[Parlour game]

[Parlour game]

Historiskt Geografiskt Sällskaps Spel.

Price: EUR 157,50
[Pop up figure, bookmark style]

[Pop up figure, bookmark style]

Late 19th. century.

Price: EUR 126,00
[Shipping fees] Bildt, Gillis / Bratt, J. F.

[Shipping fees] Bildt, Gillis / Bratt, J. F.

Kungörelse. (..) Taxa för genomfart af Stockholms sluss att tjena till efterrättelse från och med 1873 års början till slutet af år 1877.

Price: EUR 52,50
[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

Taxa hwarefter kokhus penningarne af alla swenska inom riket seglande fartyg och kajut-båtar, som ifrån Saltsjösidan til staden ankomma och antingen förbi Blockhus-Udden eller Södertelge canal passera, skola erläggas, (.....).

Price: EUR 42,00
[Stockholmsutställningen]

[Stockholmsutställningen]

Allmänna konst & industri utställningen, Stockholm 1897. Tillverkad å Stockholms bomullsspinneri och väfveri aktiebolags exposition.

Price: EUR 367,50
Show articles 21-30 of total 44