Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Miscellany

Show articles 21-30 of total 48
[Leporello album]

[Leporello album]

New album of views Montrose & District.

Price: EUR 31,50
[Lithographic printing stone]

[Lithographic printing stone]

[The stone is blank]

Price: EUR 315,00
[MEA]

[MEA]

Militär Ekiperings Aktiebolaget (..) Cirkulär N:o 5.

Price: EUR 31,50
[Napoleon] Las Casa´s

[Napoleon] Las Casa´s

Grundreglor och tankar af fången på S:t Helena. Manuskript funnit ibland Las Casa´s papper. Öfversättning.

Price: EUR 94,50
[Ordinance/ Förordning]

[Ordinance/ Förordning]

Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar=Collegii circulaire-bref till samtelige konungens befattningshafvande, angående chartors och handlingars utlånande, ifrån province Landtmäteri=Contoiren.

Price: EUR 52,50
[Parlour game]

[Parlour game]

Historiskt Geografiskt Sällskaps Spel.
 

Price: EUR 157,50
[Pop up figure, bookmark style]

[Pop up figure, bookmark style]

Late 19th. century.

Price: EUR 126,00
[Shipping fees for Stockholm]

[Shipping fees for Stockholm]

Taxa hwarefter kokhus penningarne af alla inom riket seglande fartyg och kajut-båtar, som ifrån Saltsjösidan til staden ankomma och Blockhusudden passera, skola erläggas, (.....).

Price: EUR 42,00
Show articles 21-30 of total 48