Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Miscellany

Show articles 21-30 of total 36
[Shipping fees] Bildt, Gillis / Bratt, J. F.

[Shipping fees] Bildt, Gillis / Bratt, J. F.

Kungörelse. (..) Taxa för genomfart af Stockholms sluss att tjena till efterrättelse från och med 1873 års början till slutet af år 1877.

Price: EUR 52,50
[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

Taxa hwarefter kokhus penningarne af alla swenska inom riket seglande fartyg och kajut-båtar, som ifrån Saltsjösidan til staden ankomma och antingen förbi Blockhus-Udden eller Södertelge canal passera, skola erläggas, (.....).

Price: EUR 42,00
[Wash painting]

[Wash painting]

Krageholm

Price: EUR 157,50
[Wash painting]

[Wash painting]

Hammar

Price: EUR 157,50
[Wash painting]

[Wash painting]

[Boats in a bay with a mansion, a fortress and some fishing huts on land].

Price: EUR 94,50
[Watercolour]

[Watercolour]

[Wanås]

Price: EUR 157,50
Ferrotypes

Ferrotypes

[Two portraits of gentlemen]

Price: EUR 52,50
Forsell, Carl af

Forsell, Carl af

Sverige ett historiskt, geografiskt och statistiskt minnesblad, 1845.

Price: EUR 94,50
Hjerta, L. J.  (printer).

Hjerta, L. J. (printer).

Nyckel till almanachan, eller en förklaring öfwer tidräkningen, jemte en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnes namn hela året igenom. Ett sällskap till hwarje års almanach.

Price: EUR 52,50
J. & A. Riis (printer).

J. & A. Riis (printer).

Statistisk tablå öfver alla jordens länder, enligt uppgifter från statistiska central-archivet i Berlin år 1868.

Price: EUR 94,50
Show articles 21-30 of total 36