Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Miscellany

Show articles 31-40 of total 38
Hjerta, L. J.  (printer).

Hjerta, L. J. (printer).

Nyckel till almanachan, eller en förklaring öfwer tidräkningen, jemte en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnes namn hela året igenom. Ett sällskap till hwarje års almanach.

Price: EUR 52,50
J. & A. Riis (printer).

J. & A. Riis (printer).

Statistisk tablå öfver alla jordens länder, enligt uppgifter från statistiska central-archivet i Berlin år 1868.

Price: EUR 94,50
Jaeger, Joh[annnes] Kongl. Hoffotograf.

Jaeger, Joh[annnes] Kongl. Hoffotograf.

[A view of Strömmen and "Basaren" at Norrbro.]

Price: EUR 31,50
Malmsten, Carl Johan

Malmsten, Carl Johan

Bidrag till theorien om elliptiska functioner. Inbjudningsskrift till morgondagens philosophiae magister-promotion som kommer att förrätttas af tillförordnad promotor Carl Johan Malmsten. Professor i matematiken.

Price: EUR 105,00
Samuelson, S. H.

Samuelson, S. H.

Om bränslesparande eldstäder för husliga behov af S. H. Samuelson.

Price: EUR 31,50
Strindberg, August.

Strindberg, August.

Eleven original covers to first editions by Strindberg.

Price: EUR 525,00
Wash painting

Wash painting

Hammar

Price: EUR 157,50
Wash painting

Wash painting

Svaneholm

Price: EUR 157,50
Show articles 31-40 of total 38