Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 31-40 of total 66
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Hernösand med omgifningar & alla under lydande egor på föranstalltande af Commitén för undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande, upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren (..)

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Borgholm med dertill lydande egor på föranstalltande af Commitén till undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren 1854.

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Haparanda med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för undersöning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 60,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Skenninge med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén till undersöning af grunderna för städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1854.

Price: EUR 60,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Laholm med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för undersöning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1855.

Price: EUR 60,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Kongsbacka med dess omgifningar och alla underlydande egor på föranstaltande af Commitéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1855 (..).

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Arboga med dertill lydande egor på föranstaltande af Commitéen till undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1853 (..).

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Oscarshamn med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för undersöning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1858 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 80,00
[Map] Ljunggren, Gustaf.

[Map] Ljunggren, Gustaf.

Karta öfver staden Piteå med dertill lydande egor på föranstalltande af Commitén för undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 50,00
[Map] Rikets Allmäna Kartverk / Ekonomiska kartverket.

[Map] Rikets Allmäna Kartverk / Ekonomiska kartverket.

Karta öfver Svartlösa härad uppmätt 1906.
 

Price: EUR 120,00
Show articles 31-40 of total 66