Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 41-50 of total 102
[Map] Kjellström, C. J. O.

[Map] Kjellström, C. J. O.

Karta öfver Sulitälma Grufvefält (..) Skala 1:75000.

Price: EUR 31,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Sigtuna med dertill lydande egor på föranstalltande af Committéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren ingeniör vid Kongl. General Landtm.Kontoret

Price: EUR 94,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Trosa med dertill lydande egor på föranstalltande af Committéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 94,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Sala med dertill lydande egor på föranstaltande af Comittéen till undersökning af grunderna för Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande, upprättad år 1854 af Gustaf Ljunggren Ingeniör vid Kongl:General Landtmäteri Kontoret

Price: EUR 157,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Söderköping med dertill lydande egor på föranstalltande af Commitén till undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren. År1854.

Price: EUR 94,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Hernösand med omgifningar & alla under lydande egor på föranstalltande af Commitén för undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande, upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren (..)

Price: EUR 94,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Borgholm med dertill lydande egor på föranstalltande af Commitén till undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren 1854.

Price: EUR 94,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Kongsbacka med dess omgifningar och alla underlydande egor på föranstaltande af Commitéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1855 (..).

Price: EUR 94,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Arboga med dertill lydande egor på föranstaltande af Commitéen till undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1853 (..).

Price: EUR 94,50
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Oscarshamn med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för undersöning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1858 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 84,00
Show articles 41-50 of total 102