Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 41-50 of total 72
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Oscarshamn med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för undersöning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1858 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 80,00
[Map] Ljunggren, Gustaf.

[Map] Ljunggren, Gustaf.

Karta öfver staden Piteå med dertill lydande egor på föranstalltande af Commitén för undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 50,00
[Map] Rikets Allmäna Kartverk / Ekonomiska kartverket.

[Map] Rikets Allmäna Kartverk / Ekonomiska kartverket.

Karta öfver Svartlösa härad uppmätt 1906.
 

Price: EUR 120,00
[Map] Rikets allmänna kartverk.

[Map] Rikets allmänna kartverk.

Generalstabens höjdkarta över Sverige. Södra delen. Blad VIII. Skalan 1:500 000.

Price: EUR 50,00
[Map] Stieler, Adolf

[Map] Stieler, Adolf

Verein-staaten von Nord-America, Mexico, Yucatan u. A.

Price: EUR 50,00
[Map] Swanston, G. H.

[Map] Swanston, G. H.

Sweden and Norway with Russian Finland.

Price: EUR 90,00
[Map] Vaultier [Jaillot]

[Map] Vaultier [Jaillot]

Les Campemens des armées du Roy de France & des alliez aux Pays-Bas.

Price: EUR 90,00
[Map] Werming, N. G.

[Map] Werming, N. G.

Del af Ryssland som upptager trakten emellan och omkring Petersburg och Moskau. Utgifven 1812 af N. G. Werming.

Price: EUR 120,00
[Map] Werming, N. G.

[Map] Werming, N. G.

Belägenheten omkring Falu Stad (..) Sammandragen af N. G. Werming 1810.

Price: EUR 60,00
Show articles 41-50 of total 72