Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 1-10 of total 64
[Map of St. Petersburg] Ekebom, K. G.

[Map of St. Petersburg] Ekebom, K. G.

Plan öfver St. Petersburg och dess omgifningar.

Price: EUR 157,50
[Map Stockholm Archipelago] Kungliga Kanalkommissionen

[Map Stockholm Archipelago] Kungliga Kanalkommissionen

Förslag till upprensning av Oxdjupet samt till farled mellan Stockholm och dess södra skärgård. Översiktskarta.
 

Price: EUR 31,50
[Map]

[Map]

Stora sjöfallets nationalpark.

Price: EUR 31,50
[Map]

[Map]

Karta över ifrågasatta alternativa sträckningar av inlandsbanan jämte tvärbanor.

Price: EUR 52,50
[Map]

[Map]

Karta öfver krigsskådeplatsen i Ostasien.

Price: EUR 21,00
[Map]

[Map]

Jerusalem. Pictoral Map.

Price: EUR 126,00
[Map]

[Map]

Théatre de la guerre Autriche, Prusse, Confédération Germanique, Vénétie.

Price: EUR 94,50
[Map] af Funck, Carl, Oscar

[Map] af Funck, Carl, Oscar

Karta öfver Stockholm och dess omgifningar upprättad och graverad af C. O, Funck. Förbättrad 1879.

Price: EUR 210,00
[Map] Ahlman, W:son, Hans.

[Map] Ahlman, W:son, Hans.

Kårsajökeln och övre Kårsasjön med dess närmaste omgivningar stereofotogrammetriskt uppmätt 21- 28 juli 1926.

Price: EUR 31,50
[Map] Akrell, [Carl] Fr[edrik]

[Map] Akrell, [Carl] Fr[edrik]

Res-Karta öfver Sverige, södra delen, efter oficiella uppgifter från Läne Styrelserne, sammandragen af Fr. Akrell.

Price: EUR 63,00
Show articles 1-10 of total 64