Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 11-20 of total 45
[Map] Dunér N. / Nordenskiöld A. F.

[Map] Dunér N. / Nordenskiöld A. F.

Karta öfver Spetsbergen, hufvudsakligast enligt iakttagelser under de svenska expeditionerna åren 1861 och 1864 [...] Stockholm maj 1865.

Price: EUR 90,00
[Map] Friedrich, L.

[Map] Friedrich, L.

Post- Eisenbahn- und Reise-Karte von Mittel-Europa Herausgegeben von L. Friedrich. Königlich Preussischem Geheimen Post-Rathe und Director des Cours-Bureaus im General-Postamte zu Berlin.

Price: EUR 180,00
[Map] Grääf, C.

[Map] Grääf, C.

Schweden und Norwegen.

Price: EUR 60,00
[Map] Hahr, August

[Map] Hahr, August

Fysisk och Politisk karta öfver Mellersta och Södra Sverige i VIII Blad (..). Sammandragen och författad efter de nyaste och tillförlitligaste kartor till skolungdomens begagnande af August Hahr. Skalan 1:500.000 af nat. storl.

Price: EUR 250,00
[Map] Hallström, J. J.

[Map] Hallström, J. J.

Karta öfver Stockholms Skärgårds yttre och inre segelleder, m. m.

Price: EUR 60,00
[Map] Larsson, J. M.

[Map] Larsson, J. M.

Upland. Upsala och Stockholms Län. Upsala Erkestifts Södra Del. Efter topografiska och Ekonomiska Kartverken jemte offentliga handlingar och enskilda uppgifter utarbetad (..).

Price: EUR 60,00
[Map] Lundquist & Co., Abraham

[Map] Lundquist & Co., Abraham

Krigsskådeplatsen 1870 på båda sidor om Rehn från Paris till Sachsens och Bayerns gränser.

Price: EUR 50,00
[Map] Mentzer, T[ure] A[lexander]

[Map] Mentzer, T[ure] A[lexander]

Godtköps-Reskarta N.o 7 öfver Sverige. Upptagande jernvägs- och telegraflinier, gästgifvaregårdar och postkontor m. m.

Price: EUR 50,00
[Map] Monson, E. / Appel, Rudolph.

[Map] Monson, E. / Appel, Rudolph.

Ipswich, 1848.

Price: EUR 250,00
Show articles 11-20 of total 45