Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 11-20 of total 42
[Map] Eurén, D. M.

[Map] Eurén, D. M.

Ångbåtskarta öfver stockholms omgifningar af D. M. Eurén. Saltsjösidan.

Price: EUR 50,00
[Map] Friedrich, L.

[Map] Friedrich, L.

Post- Eisenbahn- und Reise-Karte von Mittel-Europa Herausgegeben von L. Friedrich. Königlich Preussischem Geheimen Post-Rathe und Director des Cours-Bureaus im General-Postamte zu Berlin.

Price: EUR 180,00
[Map] Funck, Carl Oscar

[Map] Funck, Carl Oscar

Karta öfver Stockholm och dess omgifning med Hans Majt. Konungens allernådigste tillstånd upprättad, graverad i sten och utgifven af Carl Oscar Funck 1846.

Price: EUR 120,00
[Map] Hahr, August

[Map] Hahr, August

Fysisk och Politisk karta öfver Mellersta och Södra Sverige i VIII Blad (..). Sammandragen och författad efter de nyaste och tillförlitligaste kartor till skolungdomens begagnande af August Hahr. Skalan 1:500.000 af nat. storl.

Price: EUR 250,00
[Map] Lundquist & Co., Abraham

[Map] Lundquist & Co., Abraham

Krigsskådeplatsen 1870 på båda sidor om Rehn från Paris till Sachsens och Bayerns gränser.

Price: EUR 50,00
[Map] Mentzer, T[ure] A[lexander]

[Map] Mentzer, T[ure] A[lexander]

Godtköps-Reskarta N.o 7 öfver Sverige. Upptagande jernvägs- och telegraflinier, gästgifvaregårdar och postkontor m. m.

Price: EUR 50,00
[Map] Monson, E. / Appel, Rudolph.

[Map] Monson, E. / Appel, Rudolph.

Ipswich, 1848.

Price: EUR 250,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Fullständigaste och nyaste Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, Postanstalter, Bruk, m. m. (..) Tjugonionde upplagan (..).

Price: EUR 30,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i tiondels mil, Postanstalter, Bruk, m. m. Jemte förteckning öfver Gästgifvaregårdarne med utsatt skjutslega (..)

Price: EUR 30,00
Show articles 11-20 of total 42