Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 21-30 of total 64
[Map] Eurén, D. M.

[Map] Eurén, D. M.

Ångbåtskarta öfver stockholms omgifningar af D. M. Eurén. Saltsjösidan.

Price: EUR 63,00
[Map] Funck, C. O.

[Map] Funck, C. O.

Karta öfver Stockholms omgifningar utgifven av C. O. Funck 1852. Efter det med Hans Majt. Konungens allernådigste tillstånd i 40.000 deliga skalan upprättade original.

Price: EUR 63,00
[Map] Funck, Carl Oscar

[Map] Funck, Carl Oscar

Karta öfver Stockholm och dess omgifning med Hans Majt. Konungens allernådigste tillstånd upprättad, graverad i sten och utgifven af Carl Oscar Funck 1846.

Price: EUR 126,00
[Map] Gustafsson, Georg

[Map] Gustafsson, Georg

Karta öfver Malmö upprättad år 1879 (..).

Price: EUR 52,50
[Map] Hahr, August

[Map] Hahr, August

Fysisk och Politisk karta öfver Mellersta och Södra Sverige i VIII Blad (..). Sammandragen och författad efter de nyaste och tillförlitligaste kartor till skolungdomens begagnande af August Hahr. Skalan 1:500.000 af nat. storl.

Price: EUR 262,50
[Map] Hultberg, Albin

[Map] Hultberg, Albin

Hultbergs skärgårdkarta 1909

Price: EUR 31,50
[Map] Kitchin, Tho.s

[Map] Kitchin, Tho.s

A map of the southern provinces of Sweden. By Tho.s Kitchin. Hydrographer to his Majesty.

Price: EUR 94,50
[Map] Lundquist & Co., Abraham

[Map] Lundquist & Co., Abraham

Krigsskådeplatsen 1870 på båda sidor om Rehn från Paris till Sachsens och Bayerns gränser.

Price: EUR 52,50
[Map] Mentzer, T[ure] A[lexander]

[Map] Mentzer, T[ure] A[lexander]

Godtköps-Reskarta N.o 7 öfver Sverige. Upptagande jernvägs- och telegraflinier, gästgifvaregårdar och postkontor m. m.

Price: EUR 52,50
Show articles 21-30 of total 64