Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 21-30 of total 45
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Fullständigaste och nyaste Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, Postanstalter, Bruk, m. m. (..) Tjugonionde upplagan (..).

Price: EUR 30,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Fullständigaste och nyaste Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, Postanstalter, Bruk, m. m. Karta öfver segelleden kanalvägen från Stockholm till Göteborg (..).

Price: EUR 50,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Godtköps-Reskarta öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar, Postanstalter o. Bruk, m. m. Efter nyaste officiella materialier utarbetad af N. P. Pettersson.
 

Price: EUR 50,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Godtköps reskarta öfver Sverige upptagande jernvägar, gästgivaregårdar, postanstalter, o. bruk m.m. Efter nyaste officiella materialier (..).

Price: EUR 30,00
[Map] Pettersson, Wilhelm

[Map] Pettersson, Wilhelm

Karta öfver Elfdalens Socken uti Kopparbergs Län utarbetad år 1891 af Wilhelm Pettersson E. Jägmästare, V. Kommissionslandtmätare.

Price: EUR 60,00
[Map] Railway yards.

[Map] Railway yards.

Öfversiktsplan öfver olika förslag till bangårdsanordningar i Stockholm

Price: EUR 30,00
[Map] Rosdahl, And.

[Map] Rosdahl, And.

Karta öfver Ångerman-elfvens, Indals-elfvens och Ljungans Flodområden. sammandragen af And. Rosdahl.

Price: EUR 60,00
[Map] Schlachter, H

[Map] Schlachter, H

Ny och fullständig Jernvägskarta öfver Sverige, upptagande alla jernvägar med stationer, kanaler,större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m. Efter officiella uppgifter utarbetad af H. Schlachter. (..).

Price: EUR 60,00
[Map] Schlachter, H

[Map] Schlachter, H

[Cover title] Ny och fullständig En-Kronas-Karta öfver Sverige, upptagande alla jernvägar, kanaler,större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m., samt specialkarta öfver Göta Kanal. Efter nyaste officiella uppgifter utarbetad (..)

Price: EUR 75,00
[Map] Schlachter, H.

[Map] Schlachter, H.

Ny och fullständig en-kronas-karta öfver Sverige upptagande alla jernvägar, kanaler, större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m. Samt specialkarta öfver Göta Kanal (..) Jemte fullständig förteckning öfver alla svenska jernvägsstationer (..).

Price: EUR 60,00
Show articles 21-30 of total 45