Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 31-40 of total 44
[Map] Simon, L[udvig]

[Map] Simon, L[udvig]

Karta öfver Göteborg (..) Skala 1:12000

Price: EUR 157,50
[Map] Steamboat lines / Ångbåtslinjer.

[Map] Steamboat lines / Ångbåtslinjer.

Karta över ångbåtslinjer och bryggor.

Price: EUR 21,00
[Map] Söderberg, Carl Fr.

[Map] Söderberg, Carl Fr.

Fullständigaste reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla jernvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar, enstaka gårdar och fjällstugor. (..).

Price: EUR 31,50
[Map] Södergren, A.

[Map] Södergren, A.

Göteborg 1921.

Price: EUR 63,00
[Map] T. A. v. Mentzer

[Map] T. A. v. Mentzer

Res-Karta öfver Sverige, upptagande Jernvägs- och Telegraf-linier med Stationer, Postkontor, Gästgifvaregårdar, Större egendomar, Bruk, Fabriker, Verk, och Inrättningar m. m. (..) Andra Upplagan.

Price: EUR 94,50
[Map] von Mentzer, T. A.

[Map] von Mentzer, T. A.

Godtköps-Reskarta N:o 7 öfver Sverige upptagande Jernvägs- och Telegraflinier, Gästgifvaregårdar och postkontor m.m. af T. A. von Mentzer

Price: EUR 63,00
[Plate album. Gothia Canal in Sweden] Album pittoresque de la canal de Gothie [Cover title]

[Plate album. Gothia Canal in Sweden] Album pittoresque de la canal de Gothie [Cover title]

Från Stockholm till Götheborg. Tjugo utsigter samt kartor från kanalvägen/ De Stockholm à Gothenbourg album pittoresque de la canal Gothie

Price: EUR 157,50
[Ski map] Kartografiska institutet.

[Ski map] Kartografiska institutet.

Saltsjöbanans terrängkarta med skidspår (..) Skala 1:25000.

Price: EUR 31,50
Akrell, [Carl] Fr[edrik].

Akrell, [Carl] Fr[edrik].

Res-Karta öfver Sverige, södra delen, efter oficiella uppgifter från Läne Styrelserne, sammandragen af Fr. Akrell.

Price: EUR 63,00
Brodin, Rudolf / Dahlman, C[arl]. E[dvard].

Brodin, Rudolf / Dahlman, C[arl]. E[dvard].

Karta öfver Stockholm.

Price: EUR 126,00
Show articles 31-40 of total 44