Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 31-40 of total 41
[Map] Söderberg, Carl Fr.

[Map] Söderberg, Carl Fr.

Fullständigaste reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla jernvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar, enstaka gårdar och fjällstugor. (..).

Price: EUR 30,00
[Map] T. A. v. Mentzer

[Map] T. A. v. Mentzer

Res-Karta öfver Sverige, upptagande Jernvägs- och Telegraf-linier med Stationer, Postkontor, Gästgifvaregårdar, Större egendomar, Bruk, Fabriker, Verk, och Inrättningar m. m. (..) Andra Upplagan.

Price: EUR 90,00
[Map] von Mentzer, T. A.

[Map] von Mentzer, T. A.

Godtköps-Reskarta N:o 7 öfver Sverige upptagande Jernvägs- och Telegraflinier, Gästgifvaregårdar och postkontor m.m. af T. A. von Mentzer

Price: EUR 60,00
[Plate album. Gothia Canal in Sweden] Album pittoresque de la canal de Gothie [Cover title]

[Plate album. Gothia Canal in Sweden] Album pittoresque de la canal de Gothie [Cover title]

Från Stockholm till Götheborg. Tjugo utsigter samt kartor från kanalvägen/ De Stockholm à Gothenbourg album pittoresque de la canal Gothie

Price: EUR 150,00
[Ski map] Kartografiska institutet.

[Ski map] Kartografiska institutet.

Saltsjöbanans terrängkarta med skidspår (..) Skala 1:25000.

Price: EUR 30,00
Akrell, [Carl] Fr[edrik].

Akrell, [Carl] Fr[edrik].

Res-Karta öfver Sverige, södra delen, efter oficiella uppgifter från Läne Styrelserne, sammandragen af Fr. Akrell.

Price: EUR 60,00
Brodin, Rudolf / Dahlman, C[arl]. E[dvard].

Brodin, Rudolf / Dahlman, C[arl]. E[dvard].

Karta öfver Stockholm.

Price: EUR 120,00
Dr. A. Petermanns Mitteilungen.

Dr. A. Petermanns Mitteilungen.

[32 issues of the supplement (Ergänzungsheft) to Pettermanns Mitteilungen]

Price: EUR 500,00
Mankell, J.

Mankell, J.

Karta öfver krigstheatern i Danmark 1864.

Price: EUR 50,00
Söderberg, Carl Fr.

Söderberg, Carl Fr.

Fullständigaste reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla jernvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar, enstaka gårdar och fjällstugor. (..)

Price: EUR 30,00
Show articles 31-40 of total 41