Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 31-40 of total 64
[Map] Monson, E. / Appel, Rudolph.

[Map] Monson, E. / Appel, Rudolph.

Ipswich, 1848.

Price: EUR 262,50
[Map] P. B. Eklunds förlag (publisher)

[Map] P. B. Eklunds förlag (publisher)

Karta öfver Stockholm. Ny upplaga utgifven 1870. med offentliga byggnader, husnummer, ångbåtskommunikationer m. m.

Price: EUR 21,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Godtköps-Reskarta öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar, Postanstalter o. Bruk, m. m. Efter nyaste officiella materialier utarbetad af N. P. Pettersson.

Price: EUR 52,50
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i tiondels mil, Postanstalter, Bruk, m. m. Jemte förteckning öfver Gästgifvaregårdarne med utsatt skjutslega (..)

Price: EUR 31,50
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Fullständigaste och nyaste Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, Postanstalter, Bruk, m. m. (..) Tjugonionde upplagan (..).

Price: EUR 31,50
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Fullständigaste och nyaste Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, Postanstalter, Bruk, m. m. Karta öfver segelleden kanalvägen från Stockholm till Göteborg (..).

Price: EUR 52,50
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Godtköps reskarta öfver Sverige upptagande jernvägar, gästgivaregårdar, postanstalter, o. bruk m.m. Efter nyaste officiella materialier (..).

Price: EUR 31,50
[Map] Pettersson, Wilhelm

[Map] Pettersson, Wilhelm

Karta öfver Elfdalens Socken uti Kopparbergs Län utarbetad år 1891 af Wilhelm Pettersson E. Jägmästare, V. Kommissionslandtmätare.

Price: EUR 63,00
[Map] Railway yards.

[Map] Railway yards.

Öfversiktsplan öfver olika förslag till bangårdsanordningar i Stockholm

Price: EUR 31,50
[Map] Rosdahl, And.

[Map] Rosdahl, And.

Karta öfver Ångerman-elfvens, Indals-elfvens och Ljungans Flodområden. sammandragen af And. Rosdahl.

Price: EUR 63,00
Show articles 31-40 of total 64