Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 41-50 of total 64
[Map] Rosén, Emil

[Map] Rosén, Emil

Kartutkast i scalan 1:20000 öfver trakten kring Ränneslätt efter Generalstabens konceptkarta upprättadt år 1881 af Emil Rosén.

Price: EUR 63,00
[Map] Roth, Magnus

[Map] Roth, Magnus

Karta öfver Malmöhus län (..) med härads- och sockengränser samt nyaste stadsplaner.

Price: EUR 52,50
[Map] Schlachter, H

[Map] Schlachter, H

Ny och fullständig Jernvägskarta öfver Sverige, upptagande alla jernvägar med stationer, kanaler,större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m. Efter officiella uppgifter utarbetad af H. Schlachter. (..).

Price: EUR 73,50
[Map] Schlachter, H

[Map] Schlachter, H

[Cover title] Ny och fullständig En-Kronas-Karta öfver Sverige, upptagande alla jernvägar, kanaler,större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m., samt specialkarta öfver Göta Kanal. Efter nyaste officiella uppgifter utarbetad (..)

Price: EUR 78,75
[Map] Schlachter, H.

[Map] Schlachter, H.

Ny och fullständig en-kronas-karta öfver Sverige upptagande alla jernvägar, kanaler, större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m. Samt specialkarta öfver Göta Kanal (..) Jemte fullständig förteckning öfver alla svenska jernvägsstationer (..).

Price: EUR 63,00
[Map] Schlachter, H.

[Map] Schlachter, H.

Ny och fullständig en-kronas-karta öfver Sverige upptagande alla jernvägar, kanaler, större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m.m. samt specialkarta öfver Göta kanal. Efter nyaste officiella uppgifter utarbetad (..).

Price: EUR 31,50
[Map] Simon, L[udvig]

[Map] Simon, L[udvig]

Karta öfver Göteborg (..) Skala 1:12000

Price: EUR 157,50
[Map] Steamboat lines / Ångbåtslinjer.

[Map] Steamboat lines / Ångbåtslinjer.

Karta över ångbåtslinjer och bryggor.

Price: EUR 21,00
[Map] Söderberg, Carl Fr.

[Map] Söderberg, Carl Fr.

Fullständigaste reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla jernvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar, enstaka gårdar och fjällstugor. (..).

Price: EUR 31,50
[Map] Södergren, A.

[Map] Södergren, A.

Göteborg 1921.

Price: EUR 63,00
Show articles 41-50 of total 64