Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 61-70 of total 64
Mankell, J.

Mankell, J.

Karta öfver krigstheatern i Danmark 1864.

Price: EUR 52,50
Söderberg, Carl Fr.

Söderberg, Carl Fr.

Fullständigaste reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla jernvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar, enstaka gårdar och fjällstugor. (..)

Price: EUR 31,50
T. A. v. Mentzer

T. A. v. Mentzer

Res-Karta öfver Sverige, upptagande Jernvägs- och Telegraf-linier med Stationer, Postkontor, Gästgifvaregårdar, Större egendomar, Bruk, Fabriker, Verk, och Inrättningar m. m. (..) Tredje Upplagan.

Price: EUR 147,00
Åhrman, L. E.

Åhrman, L. E.

Karta Karta öfver provinsen Gestrikland hörande till Gefleborgs Län upprättad år 1857, omarbetad och i ny upplaga utgifven år 1883.

Price: EUR 94,50
Show articles 61-70 of total 64