Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 11-20 of total 54
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Näsby [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar och litografi af A. Nay.

Price: EUR 30,00
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Eka [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar och litografi af A. Nay.

Price: EUR 30,00
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Hammarskog [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar af J. Geissler. Litografi af A. Nay.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Skånelaholm [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar af J. Geissler. Litografi af A. Nay.

Price: EUR 50,00
[Colour plates]

[Colour plates]

Stockholms omgifningar. Ett album af 12 utsigter från hufvudstadens nejder och från Upsala. Efter originalteckningar och fotografier utförde i litografiskt färgtryck hos E. M. Baerentzens & komp. i Köpenhamn.

Price: EUR 60,00
[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

Svenska Herregårdar, Slott och Borgar. 1:sta serien. Herregårdar och Slott uti Södermanland. Tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Beskrifne af Olof Eneroth. Andra häftet (..). Sparreholm (från söder). Skenäs (Hufvudbyggningen). Skenäs (sedd från sjön).

Price: EUR 60,00
[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

Svenska Herregårdar, Slott och Borgar. 1:sta serien. Herregårdar och Slott uti Södermanland. Tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Beskrifne af Olof Eneroth. Fjerde häftet (..) Tärnö (från nordost), Tärnö (från sydvest), Täckhammar (från söder).

Price: EUR 60,00
[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

Svenska Herregårdar, Slott och Borgar. 1:sta serien. Herregårdar och Slott uti Södermanland. Tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Beskrifne af Olof Eneroth. Femte & Sjette häftena (..) Hellefors, Stäringe, Tistad.

Price: EUR 90,00
[Colour plates] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plates] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar och litografi af A. Nay. 15 herregårdar med beskrifvande text. (utdrag ur det större planschverket med samma titel).

Price: EUR 250,00
[Early lithography] Dittmar, Sigismund, Gottfr.

[Early lithography] Dittmar, Sigismund, Gottfr.

Ett sätt att förutse hvarje kommande vinters beskaffenhet i Europa och Asien emellan trettionde och sjuttionionde graden, nordlig bredd. I anledning af jordklotets yttre byggnad. Med en illuminerad väderkarta. (..) Öfversättning.

Price: EUR 250,00
Show articles 11-20 of total 54