Show articles 11-20 of total 61
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Nybyholm [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar och litografi af A. Nay.

Price: EUR 30,00
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Näsby [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar och litografi af A. Nay.

Price: EUR 30,00
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Eka [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar och litografi af A. Nay.

Price: EUR 30,00
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Hammarskog [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar af J. Geissler. Litografi af A. Nay.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

[Colour plate] Klingspor, Carl Arvid / Schlegel, Bernhard

Skånelaholm [part of ] Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar af J. Geissler. Litografi af A. Nay.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] Schützercrantz, A[dolf]

[Colour plate] Schützercrantz, A[dolf]

Riddare af Seraphimer Orden (Mindre Ordens-Drägten)

Price: EUR 120,00
[Colour plates]

[Colour plates]

Stockholms omgifningar. Ett album af 12 utsigter från hufvudstadens nejder och från Upsala. Efter originalteckningar och fotografier utförde i litografiskt färgtryck hos E. M. Baerentzens & komp. i Köpenhamn.

Price: EUR 60,00
[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

Svenska Herregårdar, Slott och Borgar. 1:sta serien. Herregårdar och Slott uti Södermanland. Tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Beskrifne af Olof Eneroth. Andra häftet (..). Sparreholm (från söder). Skenäs (Hufvudbyggningen). Skenäs (sedd från sjön).

Price: EUR 60,00
[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

Svenska Herregårdar, Slott och Borgar. 1:sta serien. Herregårdar och Slott uti Södermanland. Tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Beskrifne af Olof Eneroth. Fjerde häftet (..) Tärnö (från nordost), Tärnö (från sydvest), Täckhammar (från söder).

Price: EUR 60,00
[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

Svenska Herregårdar, Slott och Borgar. 1:sta serien. Herregårdar och Slott uti Södermanland. Tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Beskrifne af Olof Eneroth. Femte & Sjette häftena (..) Hellefors, Stäringe, Tistad.

Price: EUR 90,00
Show articles 11-20 of total 61