Show articles 11-20 of total 21
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan, Wilhelm]  / [Wahlenberg, Göran] / Kongl. Vetenskaps Academien.

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan, Wilhelm] / [Wahlenberg, Göran] / Kongl. Vetenskaps Academien.

Svensk Botanik utgifven af Kongl. Vetenskaps Academien i Stockholm. Tionde bandet 1-3. Häftena N:o 109, 110 och 111 (..).

Price: EUR 200,00
[Colour plates of flowers] Kongl. Vetenskaps acadmien

[Colour plates of flowers] Kongl. Vetenskaps acadmien

Svensk Botanik (..). Nionde bandet. 4 - 6. Häftena N:o 100, 101 och 102.

Price: EUR 150,00
[Illustrated book. Colour plates ]Rebau, H.

[Illustrated book. Colour plates ]Rebau, H.

H. Rebaus naturhistoria för skolan och hemmet. Med träsnitt och 48 färglagda planscher. öfversättning och bearbetning efter originalets sjunde upplaga. Af Anton Stuxberg (..), Axel N. Lundström (..), H. W. Arnell (..), S. R. Paijkull (..).

Price: EUR 90,00
[Illustrated book. Colour plates] Wagner, Hermann

[Illustrated book. Colour plates] Wagner, Hermann

Naturschilderungen der jugend gewidmet von Hermann Wagner. Mit 10 bildern in tondruck und zahlreichen holzschnitten.

Price: EUR 120,00
[Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, / J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

[Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, / J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

[Text only] Svensk Botanik, utgifven af J. W. Palmstruch, med text författad af O. Swartz. Sjette bandet.

Price: EUR 50,00
[Palmstruch, Johan, Wilhelm] Wahlenberg, Göran / Kongl. Vetenskapsakademien.

[Palmstruch, Johan, Wilhelm] Wahlenberg, Göran / Kongl. Vetenskapsakademien.

[Title and indexes to the tenth volume of] Svensk Botanik utgifven af Kongl. Vetenskapsakademien. Tionde bandet innehållande N. 649-720 sammanfattadt af Göran Wahlenberg och texten tryckt hos Palmblad & C. I Upsala 1826-1829.

Price: EUR 50,00
[Plate book] Olsson, B. F.

[Plate book] Olsson, B. F.

Naturhistorisk atlas för skolan och hemmet uti 623 afbildningar, hämtade ur de bästa svenska och utländska källor, systematiskt ordnad och uppställd af B. F. Olsson. Med ett förord af prof. C. J. Sundevall.

Price: EUR 100,00
[Plate book] Thersner, U[lric]

[Plate book] Thersner, U[lric]

Skånska utsigter utgifne af U. Thersner. Häftet V.

Price: EUR 300,00
Hagelbergs, W.

Hagelbergs, W.

W. Hagelbergs zoologiska handatlas. En naturtrogen framställning af djurriket i dess hufvudformer. A. Däggdjuren, Mammalia. 228 afbildningar på 20 planscher.

Price: EUR 90,00
Palmstruch, J[ohan]. W[ilhelm] / Billberg, G[ustaf]. J[ohan].

Palmstruch, J[ohan]. W[ilhelm] / Billberg, G[ustaf]. J[ohan].

[Volume I. Text only, no plates] Svensk Botanik. Utgifven af J. W. Palmstruch och å nyo upplagd af G. J. Billberg. Första bandet. Med konungens nådigste Privilegium.

Price: EUR 200,00
Show articles 11-20 of total 21