Show articles 21-30 of total 33
[Illustrated book. Colour plates ]Rebau, H.

[Illustrated book. Colour plates ]Rebau, H.

H. Rebaus naturhistoria för skolan och hemmet. Med träsnitt och 48 färglagda planscher. öfversättning och bearbetning efter originalets sjunde upplaga. Af Anton Stuxberg (..), Axel N. Lundström (..), H. W. Arnell (..), S. R. Paijkull (..).

Price: EUR 90,00
[Illustrated book. Colour plates] Wagner, Hermann

[Illustrated book. Colour plates] Wagner, Hermann

Naturschilderungen der jugend gewidmet von Hermann Wagner. Mit 10 bildern in tondruck und zahlreichen holzschnitten.

Price: EUR 140,00
[Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Palmstruch, Johan Wilhelm]


Svensk Botanik. Tredje bandet - 10. Häftet n:o 34. (Plate 199-204).

Price: EUR 140,00
[Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Palmstruch, Johan Wilhelm]


Svensk Botanik. Första bandet. Häftet n:o 11 (plates 61-66).

Price: EUR 100,00
[Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Första bandet. Häftet n:o 11 (plates 61-66).

Price: EUR 100,00
[Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, / J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

[Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, / J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

[Text only] Svensk Botanik, utgifven af J. W. Palmstruch, med text författad af O. Swartz. Sjette bandet.

Price: EUR 50,00
[Palmstruch, Johan, Wilhelm] Wahlenberg, Göran / Kongl. Vetenskapsakademien.

[Palmstruch, Johan, Wilhelm] Wahlenberg, Göran / Kongl. Vetenskapsakademien.

[Title and indexes to the tenth volume of] Svensk Botanik utgifven af Kongl. Vetenskapsakademien. Tionde bandet innehållande N. 649-720 sammanfattadt af Göran Wahlenberg och texten tryckt hos Palmblad & C. I Upsala 1826-1829.

Price: EUR 50,00
[Plate book] Olsson, B. F.

[Plate book] Olsson, B. F.

Naturhistorisk atlas för skolan och hemmet uti 623 afbildningar, hämtade ur de bästa svenska och utländska källor, systematiskt ordnad och uppställd af B. F. Olsson. Med ett förord af prof. C. J. Sundevall.

Price: EUR 100,00
[Plate book] Thersner, U[lric]

[Plate book] Thersner, U[lric]

Skånska utsigter utgifne af U. Thersner. Häftet V.

Price: EUR 300,00
Hagelbergs, W.

Hagelbergs, W.

W. Hagelbergs zoologiska handatlas. En naturtrogen framställning af djurriket i dess hufvudformer. A. Däggdjuren, Mammalia. 228 afbildningar på 20 planscher.

Price: EUR 90,00
Show articles 21-30 of total 33