Prints / Art & Architecture

Price: EUR 90,00

[Plates] Gillberg, C. G.

Etuder till trän för landskaps-tecknare, lithographierade efter egna original-ritningar och utländska artisters, af C.G. Gillberg. Lärare vid Kongl. Krigsacademien (..)

Stockholm. Stentryck af C. V. Scheele. 1830. Oblong 4:o. 23 x 29 cm. Printed wrapper + 4 lithographs. 1 of 4 installments. Each with 4 plates. This is installment 2 with plates numbered 5 to 8. No title published.

Some minor creases and nicks in the margin of the wrapper. A few small spots.

Gillbergs work is an introduction to Carl Johan Billmarks Etuder för Landskapstecknare which was published 1829- 1831 in 100 plates. A text on the front cover reads "Detta arbete kommer att utgöra en inledning till Herr Billmarks Etuder för Landskaps-tecknare, och bestå af 3 à 4 häften med 4 planscher i hvardera, uppå fint velin papper i ett omslag". Rare.

Item No: 4196