Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Maps & Atlases / Folding Maps

Price: EUR 30,00

[Map] Söderberg, Carl Fr.

Fullständigaste reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla jernvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar, enstaka gårdar och fjällstugor. (..).

Stockholm. Albert Bonniers förlag. 1884. Map + 12 pp. (index of inns in northern Sweden). Folded map 18,5 x 12,5 cm. Unfolded map 71 x 72 cm.

Printed paper boards. Wear and stains to the paper board covers. Bumped corners. A couple of folds and intersections with separations. The index of inns is loose.

A travel map of Sweden with railway lines, main roads etc. It also has an index of inns, and an inset of the northernmost part of Sweden. The railway lines are clearly marked in red according to the important role they played in the development of society at this time in history.

Item No: 3413
0