Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Maps & Atlases / Folding Maps

Price: EUR 31,50

[Map] Ahlman, W:son, Hans.

Kårsajökeln och övre Kårsasjön med dess närmaste omgivningar stereofotogrammetriskt uppmätt 21- 28 juli 1926.

Svenska Turistföreningen. Generalstabens Litogr. Anstalt. Sthlm. A. Börzells Tryckeriaktiebolag. Stockholm. 1929. 21,5 x 16 cm. Cover + (4 pp.) + folding map. The map unfolded 30 x 45,5 cm.

Some creses and a couple of small tears to the cover and text. A small water stain in the lower margins of the text. The map in nice condition.

A brief description of the glacier Kårsajökeln in norhern Lappland in Sweden.

Item No: 3811
0