Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


New Arrivals May 21

[Caricatures]

[Caricatures]

Karrikatyrer af Bruno Liljefors 1884.
 

Price: EUR 52,50
[Map] Rikets allmänna kartverk.

[Map] Rikets allmänna kartverk.

Generalstabens höjdkarta över Sverige. Södra delen. Blad VIII. Skalan 1:500 000.
 

Price: EUR 52,50
[Photo Book] Hilleström, Gustaf

[Photo Book] Hilleström, Gustaf

[Photos of Paris and its environs]
 

Price: EUR 94,50
[Plate book] Thersner, Ulric

[Plate book] Thersner, Ulric

[4 plates] Fordna och närvarande Sverige. Upland Häfte IV.
 

Price: EUR 199,50
[Plate] [Hermelin, Samuel, Gustaf] / Robsahm, C. M./ Akrel, Fr.

[Plate] [Hermelin, Samuel, Gustaf] / Robsahm, C. M./ Akrel, Fr.

Utsigt af Fjället Ruten från nord östra ändan af sjön Malmagen. 1. Ruten. 2. Kläpparne. 3. Dalvålarne.
 

Price: EUR 94,50
[Plates] Palmstruch, Johan, Wilhelm.

[Plates] Palmstruch, Johan, Wilhelm.

Svensk Botanik utgifven af Kongl. Vetenskaps academien i Stockholm. Elfte bandet 1- 3. Häftena 121, 122 och 123 (..).
 

Price: EUR 682,50
[Portraits] Sandberg, J G.

[Portraits] Sandberg, J G.

Galleri af utmärkta svenska lärde witterhetsidkare och konstnärer från Gustaf I:s till närvarande tid målade eller ritade af J.G. Sandberg lithografierade af J. E. Cardon.
 

Price: EUR 94,50