Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


New Arrivals in January

[Colour plate] [Mankell, Julius]

[Colour plate] [Mankell, Julius]

Kongl. Lif-Regementes Grenadier Corps
 

Price: EUR 52,50
[Map. Gulf of Finland] Åkerman, Anders

[Map. Gulf of Finland] Åkerman, Anders

(..) Sinum Finnicum eller hydrographisk charta öfver Finska Wiken sammandragen och till en scala reducerad af And. Åkerman graveur wid Kongl. Wetensk. Soc. i Upsala 1768.
 

Price: EUR 682,50
[Map]

[Map]

Karta över Rönninge Municipalsamhälle. Skala 1:4000
 

Price: EUR 94,50
[Map] von Rosenfelt, Werner / Wijkman, A.

[Map] von Rosenfelt, Werner / Wijkman, A.

Svea Rikes Hufvudstad Stockholm. Medh alla dhes gator, gränder och all annan behagelig situation uti en accurat grundrijtning förfärdigad ao 1701 (..).
 

Price: EUR 94,50
Schützercrantz, A.

Schützercrantz, A.

[Published for: Scener utur soldat-lifvet. Ritade och lithographierade af Adolf Schützercrantz]
 

Price: EUR 315,00