[Almanach] Payne, A. H.  (publisher)

[Almanach] Payne, A. H. (publisher)

Payne´s Miniatur-Almanach für 1851 Siebenter Jahrgang. Mit 12 brillanten stahlstichen [and] Payne´s Miniatur-Almanach für 1852. Achter Jahrgang. Mit 12 brillanten stahlstichen.

Price: EUR 120,00
[China] Yvan, D

[China] Yvan, D

Kina och Kineserne. Iakttagelser öfver kinesernes seder och bruk i religion, lefnadsförhållanden, klädedrägt m.m. Antecknade under sista franska missionen till Kina [....] Öfversättning. Med 4 planscher.

Price: EUR 60,00
[Illustrated book on Hungary] Boldényi, J

[Illustrated book on Hungary] Boldényi, J

Ungern i pittoreskt, historiskt, litterärt, artistikt och monumentalt hänseende. Tecknadt af ett sällskap litteratörer under ledning af J. Boldényi. Öfversättning.

Price: EUR 120,00
[Illustrated book, colour plates] Skogman, C.

[Illustrated book, colour plates] Skogman, C.

Fregatten Eugenies resa omkring jorden åren 1851-1853 under befäl af C. A. Virgin. Utgifven af C. Skogman. Med litografier, träsnitt och kartor.

Price: EUR 200,00
[Illustrated book. Colour plates] Berghaus, Heinrich, Dr.

[Illustrated book. Colour plates] Berghaus, Heinrich, Dr.

Jordens Folkslag, efter deras egendomlighet i afseende på regeringsform, religion, seder och kädedrägter skildrade af Dr. Heinrich Berghaus. Öfversättning af G. Thomée. Med kolorerade figurer. (..).

Price: EUR 250,00
[Plate book] Tidemand, Adolph / Sonderland, J. B.

[Plate book] Tidemand, Adolph / Sonderland, J. B.

Norwegisches bauernleben. Ein Cylus in 10 Bildern von Adolph Tidemand. Mitt allegorischem titel in farbendrück, entvorfen von C. Scheurren. Nach den Original-Cartons, zu den für die Königl. villa "Oscarshall", bei Christiania (...)

Price: EUR 150,00