Show articles 1-10 of total 44
[Colour plate] [Mankell, Julius]

[Colour plate] [Mankell, Julius]

Kongl. Första Lif-Grenadier Reg.tet.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] [Mankell, Julius]

[Colour plate] [Mankell, Julius]

Kgl. Ingeniör=Corpsen.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] [Mankell, Julius]

[Colour plate] [Mankell, Julius]

Kongl. Smålands Grenadier Bat.n.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] [Mankell, Julius]

[Colour plate] [Mankell, Julius]

Kongl. Götha Artilleri-Reg.te.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] [Mankell, Julius]

[Colour plate] [Mankell, Julius]

Kongl. Cadett Corpsen.

Price: EUR 35,00
[Colour plate] [Mankell, Julius]

[Colour plate] [Mankell, Julius]

Kongl. Lif-Regementes Grenadier Corps

Price: EUR 50,00
[Colour plate] [von Dardel, Fritz]

[Colour plate] [von Dardel, Fritz]

Kongl. Fält Läkare Corpsen.

Price: EUR 90,00
[Colour plate] [von Dardel, Fritz]

[Colour plate] [von Dardel, Fritz]

Kongl. Götha Artilleri Reg.tet.

Price: EUR 80,00
[Colour plate] Dahlström, C[arl] A[ndreas]

[Colour plate] Dahlström, C[arl] A[ndreas]

Upproret i Prag. De Kejserliga Ståthållarne utkastas genom Slottsfönstren.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

Kongl. Fält Läkare Corpsen.

Price: EUR 60,00
Show articles 1-10 of total 44