Show articles 11-20 of total 55
[Colour plate] [von Dardel, Fritz]

[Colour plate] [von Dardel, Fritz]

Kongl. Fält Läkare Corpsen.

Price: EUR 90,00
[Colour plate] Dahlström, C[arl] A[ndreas]

[Colour plate] Dahlström, C[arl] A[ndreas]

Upproret i Prag. De Kejserliga Ståthållarne utkastas genom Slottsfönstren.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

Kongl. Indelt Infanteri.

Price: EUR 50,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

Kongl. Skånska Husar-reg: tet

Price: EUR 90,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

Kongl. Lif Reg:tets Grenadier-Corps.

Price: EUR 90,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

Kongl. Fält Läkare Corpsen.

Price: EUR 70,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

Kongl. Artillerie-Stab, och Kongl. Svea Artill. Reg.te.

Price: EUR 70,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

Kongl. Smålands Grenadier Bataljon.

Price: EUR 90,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

Konungens General-Stab och Kongl. Topografiska Corpsen.

Price: EUR 90,00
[Colour plate] Dardel, Fritz von

[Colour plate] Dardel, Fritz von

H. M. Konungens Stab.

Price: EUR 90,00
Show articles 11-20 of total 55