Show articles 1-10 of total 22
[Colour plate book] Bromme, Traugott

[Colour plate book] Bromme, Traugott

Atlas till djurrikets naturalhistoria för skolan och hemmet med 621 figurer på en okolorerad och 33 koloerade plancher, jemte text efter Traugott Bromme. Andra upplagan.

Price: EUR 190,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Andra bandet - 2. Häftet n:o 14. (Plates 79 - 84).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Andra bandet. - 5. Häftet No. 15. (Plates 85 - 90).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Fjerde bandet - 2. Häftet n:o 38. (Plates 223 - 228).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Andra bandet - 6. Häftet n:o 18. (Plates 103 - 108).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

Svensk Botanik. Sjunde bandet. - 4. Häfte N:o 76. (Plates 451 - 456).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

Svensk Botanik. Sjunde bandet. - 10. Häfte N:o 82. (Plates 487 - 492).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm] Billberg, J[ohan], G[ustaf] / Swartz, O[lof]

Svensk Botanik. Sjunde bandet. - 11. Häfte N:o 83. (Plates 493 - 498).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan, Wilhelm / Wahlenberg, Göran]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan, Wilhelm / Wahlenberg, Göran]

Svensk Botanik utgifven af Kongl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Nionde bandet 4- 6. Häftena No: 100, 101 och 102. (Plates 595-612).

Price: EUR 150,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan, Wilhelm / Wahlenberg, Göran]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan, Wilhelm / Wahlenberg, Göran]

Svensk Botanik utgifven af Kongl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Nionde bandet 10 - 12. Häftena No: 106, 107 och 108. (Plates 631 - 648).

Price: EUR 200,00
Show articles 1-10 of total 22