Show articles 1-10 of total 33
[Colour plate book] Bromme, Traugott

[Colour plate book] Bromme, Traugott

Atlas till djurrikets naturalhistoria för skolan och hemmet med 621 figurer på en okolorerad och 33 koloerade plancher, jemte text efter Traugott Bromme. Andra upplagan.

Price: EUR 190,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Fjerde bandet - 2. Häftet n:o 38. (Plates 223 - 228).

Price: EUR 120,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Andra bandet - 6. Häftet n:o 18. (Plates 103 - 108).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Tredje bandet - 8. Häftet n:o 32. (Plate 187-192)

Price: EUR 140,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Tredje bandet - 2. Häftet n:o 26. (Plate 151-156).

Price: EUR 90,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Första bandet. Häftet n:o 6 (plates 31-36).

Price: EUR 120,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Tredje bandet - 12. Häftet n:o 36. (Plate 211-216).

Price: EUR 100,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Tredje bandet - 3. Häftet n:o 27. (Plate 157-162).

Price: EUR 100,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Tredje bandet - 9. Häftet n:o 33. (Plate 193-198).

Price: EUR 100,00
[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

[Colour plates of flowers] [Palmstruch, Johan Wilhelm]

Svensk Botanik. Tredje bandet - 10. Häftet n:o 34. (Plate 199-204).

Price: EUR 140,00
Show articles 1-10 of total 33