Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-73-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


 

 

           

From the stock.....

Thé Visit [A plate from Mörners work "Stockholmska Scener"]

[Caricature] Mörner, Hjalmar

Svenska Herregårdar, Slott och Borgar. 1:sta serien. Herregårdar och Slott uti Södermanland. Tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Beskrifne af Olof Eneroth. Andra häftet (..). Sparreholm (från söder). Skenäs (Hufvudbyggningen). Skenäs (sedd från sjön).

[Colour plates] Eneroth, Olof / Richardt, Fr.

Gustaf I. Konung i Sverige.

Salmson, A[xel], J[acob]

Interiör af Fole kyrka på Gottland (Originalet i Aquarell tillhör Hrr. Wiberg) / Das innere der Fole Kirche in Gottland / Interieur de l´église de Fole à Gottland

Scholander, Fredrik Wilhelm