Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-73-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Miscellany

Price: EUR 30,00

[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

Taxa hwarefter kokhus penningarne af alla swenska inom riket seglande fartyg och kajut-båtar, som ifrån Saltsjösidan til staden ankomma och antingen förbi Blockhus-Udden eller Södertelge canal passera, skola erläggas, (.....).

Stockholm. Tryckt i Kongl. Tryckeriet. 1819. Broad side 34 x 42 cm. Folded once.

Uncut. Fine condition.

Shows the fees for ships arriving in Stockholm in the early 19th. century.

Item No: 698
0