Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-8650 70 02 / 073-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 21-30 of total 69
[Map] Hermelin, S. G.

[Map] Hermelin, S. G.

Charta öfver Örebro Höfdingdöme. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter sammandragna geometriska mätningar och flera orters åren 1798, 1801 och 1802 astronomiskt bestämda Lägen. Författad af C. P. Hällström.

Price: EUR 250,00
[Map] Hermelin, S[amuel]. G[ustaf].

[Map] Hermelin, S[amuel]. G[ustaf].

Karta öfver Elfsborgs höfdingdöme utgifven af friherre S. G. Hermelin enligt nyaste astronomiska observationer samt under resor föbättrade äldre geometriska kartor författad af Carl G. Forsell.

Price: EUR 90,00
[Map] Holland.

[Map] Holland.

The Netherlands.

Price: EUR 150,00
[Map] Jaillot, H.

[Map] Jaillot, H.

Le Diocese de Tournay ou font Exactement Marquées les Lignes levé & Gravé par ordre Expres du Roy á l´usage de Monseigneur le Duc de Bourgogne (..).

Price: EUR 90,00
[Map] Jaillot, H.

[Map] Jaillot, H.

Comitatus Hannoniae. et Archiepiscopatus Cameracensis ad usum serenissimi Burgundiae Ducis.

Price: EUR 90,00
[Map] Jaillot, H.

[Map] Jaillot, H.

La seigneurie d´Utrecht. Dresse sur les memoires les plux nouveaux parle Sr. Sanson, gographe du Roy.

Price: EUR 150,00
[Map] Kjellström, C. J. O.

[Map] Kjellström, C. J. O.

Karta öfver Sulitälma Grufvefält (..) Skala 1:75000.

Price: EUR 30,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Sala med dertill lydande egor på föranstaltande af Comittéen till undersökning af grunderna för Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande, upprättad år 1854 af Gustaf Ljunggren Ingeniör vid Kongl:General Landtmäteri Kontoret

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Sigtuna med dertill lydande egor på föranstalltande af Committéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren ingeniör vid Kongl. General Landtm.Kontoret

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Trosa med dertill lydande egor på föranstalltande af Committéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 90,00
Show articles 21-30 of total 69