Show articles 1-10 of total 13
[Almanach] Norstedt & söner (publisher).

[Almanach] Norstedt & söner (publisher).

Almanach för året efter frälsarens christi födelse 1865 till Stockholms horisont (...).

Price: EUR 20,00
[Almanach] Rylander, L:s Gust. (publisher)

[Almanach] Rylander, L:s Gust. (publisher)

Svea. Toilett-Almanach för år 1844 + Sune Folkvardson. Romantisk berättelse af W. M-m.

Price: EUR 35,00
[Artillery instruction] Cronhjelm, P. E.

[Artillery instruction] Cronhjelm, P. E.

Elementerna af Arithmetiken och Planimetrien, utgifne af P. E. Cronhjelm, Lieutnant och Informations-officer vid Kongl. Wendes artilleri-regemente.

Price: EUR 30,00
[Illustrated book] Flodin, Sigfrid (publisher)

[Illustrated book] Flodin, Sigfrid (publisher)

Litografiskt Allehanda. Album för Svensk Konst. Femte Årgången 1865. [In original wrappers].

Price: EUR 90,00
[Illustrated book] Flodin, Sigfrid (publisher)

[Illustrated book] Flodin, Sigfrid (publisher)

Litografiskt Allehanda. Album för Svensk Konst. Fjerde Årgången 1864. [in original wrappers]

Price: EUR 60,00
[Pennsylvania local history]

[Pennsylvania local history]

History of Bedford, Somerset and Fulton Counties, Pennsylvania. With illustrations and biographical sketches of some of its pioneers and prominent men.

Price: EUR 250,00
[Periodical] Cronholm, B.

[Periodical] Cronholm, B.

Portföljen. Tidskrift för salongen. Redigerad och utgifven af B. Cronholm. Årgången 1856.

Price: EUR 50,00
[Plate book]

[Plate book]

Lithografiskt Album. Illustrerad månadsskrift för familjer [And] Litografiskt Album. Portfölj för salongsbordet.

Price: EUR 90,00
[Plate book] Hamilton. Hugo

[Plate book] Hamilton. Hugo

Teckningar ur Skandinaviens äldre historia D. D. K. K. H. H. Sveriges och Norriges Arffurstar Carl Gustaf och Oscar i underdånighet tillägnade af Hugo Hamilton.

Price: EUR 200,00
[Plate book] Payne, A. H (engraver); Nybom, J;  Mellin, G. H; Carlén J. G; Ridderstad, C. F; Jolin, J; Odd, Orvar; Albano; Wilhelmina. m. fl.

[Plate book] Payne, A. H (engraver); Nybom, J; Mellin, G. H; Carlén J. G; Ridderstad, C. F; Jolin, J; Odd, Orvar; Albano; Wilhelmina. m. fl.

Album för skön konst. Samling af interessanta och utsökta genrestycken i stålstick; med omvexlande poetisk och prosaisk text (...) Första bandet.

Price: EUR 90,00
Show articles 1-10 of total 13