Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-73-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Miscellany

Show articles 11-20 of total 28
[Lithographic printing stone]

[Lithographic printing stone]

[The stone is blank]

Price: EUR 300,00
[Ordinance/ Förordning]

[Ordinance/ Förordning]

Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar=Collegii circulaire-bref till samtelige konungens befattningshafvande, angående chartors och handlingars utlånande, ifrån province Landtmäteri=Contoiren.

Price: EUR 50,00
[Plates] P. G. Bergs Förlag

[Plates] P. G. Bergs Förlag

Kalender för barn på vers och prosa.
 

Price: EUR 150,00
[Press statistics of Finland]

[Press statistics of Finland]

Apercu statistique de la presse finlandaise

Price: EUR 50,00
[Shipping fees] Bildt, Gillis / Bratt, J. F.

[Shipping fees] Bildt, Gillis / Bratt, J. F.

Kungörelse. (..) Taxa för genomfart af Stockholms sluss att tjena till efterrättelse från och med 1873 års början till slutet af år 1877.

Price: EUR 50,00
[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

[Shipping fees] Kongl. Tryckeriet (printer).

Taxa hwarefter kokhus penningarne af alla swenska inom riket seglande fartyg och kajut-båtar, som ifrån Saltsjösidan til staden ankomma och antingen förbi Blockhus-Udden eller Södertelge canal passera, skola erläggas, (.....).

Price: EUR 30,00
[Theater Playbills]

[Theater Playbills]

Kongl. Theatrarne.

Price: EUR 150,00
[Wash painting]

[Wash painting]

[Boats in a bay with a mansion, a fortress and some fishing huts on land].

Price: EUR 90,00
Alternativ Stad

Alternativ Stad

Almbladet.

Price: EUR 50,00
Ferrotypes

Ferrotypes

[Two portraits of gentlemen]

Price: EUR 50,00
Show articles 11-20 of total 28