Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-73-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 21-30 of total 54
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Sala med dertill lydande egor på föranstaltande af Comittéen till undersökning af grunderna för Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande, upprättad år 1854 af Gustaf Ljunggren Ingeniör vid Kongl:General Landtmäteri Kontoret

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Sigtuna med dertill lydande egor på föranstalltande af Committéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren ingeniör vid Kongl. General Landtm.Kontoret

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Trosa med dertill lydande egor på föranstalltande af Committéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Söderköping med dertill lydande egor på föranstalltande af Commitén till undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren. År1854.

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Hernösand med omgifningar & alla under lydande egor på föranstalltande af Commitén för undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande, upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren (..)

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Haparanda med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för undersöning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 60,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Skenninge med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén till undersöning af grunderna för städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1854.

Price: EUR 60,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Laholm med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för undersöning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1855.

Price: EUR 60,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Kongsbacka med dess omgifningar och alla underlydande egor på föranstaltande af Commitéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Ljunggren år 1855 (..).

Price: EUR 90,00
[Map] Ljunggren, Gustaf

[Map] Ljunggren, Gustaf

Karta öfver staden Oscarshamn med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för undersöning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1858 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 80,00
Show articles 21-30 of total 54