Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-73-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 31-40 of total 54
[Map] Ljunggren, Gustaf.

[Map] Ljunggren, Gustaf.

Karta öfver staden Piteå med dertill lydande egor på föranstalltande af Commitén för undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1857 af Gustaf Ljunggren.

Price: EUR 50,00
[Map] Rikets Allmäna Kartverk / Ekonomiska kartverket.

[Map] Rikets Allmäna Kartverk / Ekonomiska kartverket.

Karta öfver Svartlösa härad uppmätt 1906.
 

Price: EUR 120,00
[Map] Rikets allmänna kartverk.

[Map] Rikets allmänna kartverk.

Generalstabens höjdkarta över Sverige. Södra delen. Blad VIII. Skalan 1:500 000.

Price: EUR 50,00
[Map] Werming

[Map] Werming

Syd östra delen af Norrige grundad på tillförlitlige, mäst ritade chartor.

Price: EUR 250,00
[Map] Werming, N. G.

[Map] Werming, N. G.

Del af Ryssland som upptager trakten emellan och omkring Petersburg och Moskau. Utgifven 1812 af N. G. Werming.

Price: EUR 120,00
[Map] Werming, N. G.

[Map] Werming, N. G.

Belägenheten omkring Falu Stad (..) Sammandragen af N. G. Werming 1810.

Price: EUR 60,00
[Map] Werming, N[ils]. G[ustaf]

[Map] Werming, N[ils]. G[ustaf]

Belägenheten af Nora sammandragen 1812 af N. G. Werming.

Price: EUR 90,00
[Map] Werming, N[ils]. G[ustaf]

[Map] Werming, N[ils]. G[ustaf]

Belägenheten af Wimmerby. Utgifven af N. G. Werming 1815.

Price: EUR 90,00
[Map] Werming, N[ils]. G[ustaf]

[Map] Werming, N[ils]. G[ustaf]

Syd Westra Delen af Östersjön med Öresund och Bälterne. Utgifven 1812 af N. G. Werming.

Price: EUR 90,00
Show articles 31-40 of total 54