Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-73-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 11-20 of total 30
[Map] Lundquist & Co., Abraham

[Map] Lundquist & Co., Abraham

Krigsskådeplatsen 1870 på båda sidor om Rehn från Paris till Sachsens och Bayerns gränser.

Price: EUR 50,00
[Map] Mentzer, T[ure] A[lexander]

[Map] Mentzer, T[ure] A[lexander]

Godtköps-Reskarta N.o 7 öfver Sverige. Upptagande jernvägs- och telegraflinier, gästgifvaregårdar och postkontor m. m.

Price: EUR 50,00
[Map] Monson, E. / Appel, Rudolph.

[Map] Monson, E. / Appel, Rudolph.

Ipswich, 1848.

Price: EUR 250,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Fullständigaste och nyaste Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, Postanstalter, Bruk, m. m. (..) Tjugonionde upplagan (..).

Price: EUR 30,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Fullständigaste och nyaste Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, Postanstalter, Bruk, m. m. Karta öfver segelleden kanalvägen från Stockholm till Göteborg (..).

Price: EUR 50,00
[Map] Pettersson, N. P.

[Map] Pettersson, N. P.

Godtköps-Reskarta öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar, Postanstalter o. Bruk, m. m. Efter nyaste officiella materialier utarbetad af N. P. Pettersson.
 

Price: EUR 50,00
[Map] Railway yards.

[Map] Railway yards.

Öfversiktsplan öfver olika förslag till bangårdsanordningar i Stockholm

Price: EUR 30,00
[Map] Rosdahl, And.

[Map] Rosdahl, And.

Karta öfver Ångerman-elfvens, Indals-elfvens och Ljungans Flodområden. sammandragen af And. Rosdahl.

Price: EUR 60,00
[Map] Schlachter, H

[Map] Schlachter, H

Ny och fullständig Jernvägskarta öfver Sverige, upptagande alla jernvägar med stationer, kanaler,större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m. Efter officiella uppgifter utarbetad af H. Schlachter. (..).

Price: EUR 60,00
Show articles 11-20 of total 30