Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-73-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 1-10 of total 30
[Map]

[Map]

Théatre de la guerre Autriche, Prusse, Confédération Germanique, Vénétie.

Price: EUR 90,00
[Map] Akrell, [Carl] Fr[edrik]

[Map] Akrell, [Carl] Fr[edrik]

Res-Karta öfver Sverige, södra delen, efter oficiella uppgifter från Läne Styrelserne, sammandragen af Fr. Akrell.

Price: EUR 90,00
[Map] Akrell, C[ar], [Fredrik]

[Map] Akrell, C[ar], [Fredrik]

Res-Karta öfver Sverige, norra delen, efter oficiella uppgifter från Läne Styrelserne, utgifven af C. Akrell.

Price: EUR 90,00
[Map] Backhoff, Edv.

[Map] Backhoff, Edv.

Godtköps Reskarta No. II Norra Sverige upptagande jernvägar, gästgifvaregårdar, postanstalter, skjutsstationer och bruk m. m. efter nyaste officiella källor utarbetad (..).

Price: EUR 50,00
[Map] Berendsohn, B. S.

[Map] Berendsohn, B. S.

Plan von Hamburg / Nouveau plan de la ville de Hambourg 1854.

Price: EUR 150,00
[Map] Dahlman, C. E.

[Map] Dahlman, C. E.

Ny och fullständig Jernvägs- och Reskarta öfver Sverige (..). Sveriges Kommunikationer upptagande Jernvägar och Ångbåtslinier, m. m. Utarbetad efter officiella materialer af C. E. Dahlman. Ny och genomsedd upplaga.

Price: EUR 90,00
[Map] Dunér N. / Nordenskiöld A. F.

[Map] Dunér N. / Nordenskiöld A. F.

Karta öfver Spetsbergen, hufvudsakligast enligt iakttagelser under de svenska expeditionerna åren 1861 och 1864 [...] Stockholm maj 1865.

Price: EUR 90,00
[Map] Friedrich, L.

[Map] Friedrich, L.

Post- Eisenbahn- und Reise-Karte von Mittel-Europa Herausgegeben von L. Friedrich. Königlich Preussischem Geheimen Post-Rathe und Director des Cours-Bureaus im General-Postamte zu Berlin.

Price: EUR 180,00
[Map] Hahr, August

[Map] Hahr, August

Fysisk och Politisk karta öfver Mellersta och Södra Sverige i VIII Blad (..). Sammandragen och författad efter de nyaste och tillförlitligaste kartor till skolungdomens begagnande af August Hahr. Skalan 1:500.000 af nat. storl.

Price: EUR 250,00
[Map] Hallström, J. J.

[Map] Hallström, J. J.

Karta öfver Stockholms Skärgårds yttre och inre segelleder, m. m.

Price: EUR 60,00
Show articles 1-10 of total 30