Your shopping cart

The shopping cart is empty

Hammarlunds Antikvariat

Sankt Göransgatan 98
112 45 Stockholm
Sweden
+46-73-775 93 29
johan@hammarlundbooks.com


Show articles 21-30 of total 30
[Map] Schlachter, H

[Map] Schlachter, H

[Cover title] Ny och fullständig En-Kronas-Karta öfver Sverige, upptagande alla jernvägar, kanaler,större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m., samt specialkarta öfver Göta Kanal. Efter nyaste officiella uppgifter utarbetad (..)

Price: EUR 75,00
[Map] Schlachter, H.

[Map] Schlachter, H.

Ny och fullständig en-kronas-karta öfver Sverige upptagande alla jernvägar, kanaler, större landsvägar, herresäten, jernbruk, grufvor, m. m. Samt specialkarta öfver Göta Kanal (..) Jemte fullständig förteckning öfver alla svenska jernvägsstationer (..).

Price: EUR 60,00
[Map] Söderberg, Carl Fr.

[Map] Söderberg, Carl Fr.

Fullständigaste resnorra sverige upptagande alla jernvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar, enstaka gårdar och fjällstugor. (..).

Price: EUR 30,00
[Map] T. A. v. Mentzer

[Map] T. A. v. Mentzer

Res-Karta öfver Sverige, upptagande Jernvägs- och Telegraf-linier med Stationer, Postkontor, Gästgifvaregårdar, Större egendomar, Bruk, Fabriker, Verk, och Inrättningar m. m. (..) Andra Upplagan.

Price: EUR 90,00
[Map] von Mentzer, T. A.

[Map] von Mentzer, T. A.

Godtköps-Reskarta N:o 7 öfver Sverige upptagande Jernvägs- och Telegraflinier, Gästgifvaregårdar och postkontor m.m. af T. A. von Mentzer

Price: EUR 60,00
[Plate album. Gothia Canal in Sweden] Album pittoresque de la canal de Gothie [Cover title]

[Plate album. Gothia Canal in Sweden] Album pittoresque de la canal de Gothie [Cover title]

Från Stockholm till Götheborg. Tjugo utsigter samt kartor från kanalvägen/ De Stockholm à Gothenbourg album pittoresque de la canal Gothie

Price: EUR 150,00
[Railway Map of Russia]

[Railway Map of Russia]

Die Eisenbahnen Russlands. (Les Chemins de fer de la Russie d´Europe.)

Price: EUR 200,00
Brodin, Rudolf / Dahlman, C[arl]. E[dvard].

Brodin, Rudolf / Dahlman, C[arl]. E[dvard].

Karta öfver Stockholm.

Price: EUR 120,00
Mankell, J.

Mankell, J.

Karta öfver krigstheatern i Danmark 1864.

Price: EUR 50,00
Söderberg, Carl Fr.

Söderberg, Carl Fr.

Fullständigaste reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla jernvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar, enstaka gårdar och fjällstugor. (..)

Price: EUR 30,00
Show articles 21-30 of total 30